Oczyszczalnia ekologiczna Klargester BioTec

Oczyszczalnia ekologiczna - opis produktu:

Przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków BioTec występuje w typoszeregach od  6 do 25RLM. Wszystkie modele łączy monolityczny, mocny zbiornik wykonany z odpornego materiału jakim jest GRP, tradycyjna technologia oczyszczania złóż zraszanych, niewielka powierzchnia zabudowy, prostota działania oraz dyskretna instalacja.  
 

Zasada działania

Proces oczyszczania jest trzy etapowy i rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek zostaje transportowany wyżej na złoże z tworzywa. Dzięki stałemu zraszaniu na złożu wytwarza się biomasa, która w naturalny sposób oczyszcza ściek. Oczyszczony ściek trafia do osadnika wtórnego, a dalej poza oczyszczalnię poprzez specjalnie zaprojektowany króciec odpływowy. 
 

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnie BioTec zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgonie z wymogami najnowszej normy 
PN-EN:12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędny pozwoleń, do wód powierzchniowych jak rzeki, strumienie, jeziora.
 

Zbiornik

Pojedynczy zbiornik wykonano z włókna szklanego wzmocnionego żywicą, tak zwanego GRP. Został zaprojektowany tak, aby ułatwić i przyspieszyć instalację, oraz zmniejszyć koszty robót ziemnych. Dużą zaletą rozwiązania jest niewielka powierzchnia zabudowy.

W skład wyposażenia standardowego wchodzi wyposażony zbiornik wraz z  pokrywą, sprężarka ze sterowaniem, obudowa sprężarki oraz elektroniczny panel kontrolny. 
 

Panel kontrolny

Do wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków BioTec dostarczany jest elektroniczny panel kontrolny  wyposażony w cyfrowy wyświetlacz. Informuje on o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Jego zaletą jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria sprężarki.

Oczyszczalnie mogą być także dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.

Urządzenia dostarczane są jako gotowe do instalacji jednostki wraz z włazem oraz automatyką pracy. Na terenie całego kraju posiadamy autoryzowanych instalatorów naszych oczyszczalni, którzy przygotują kompleksową ofertę, dobiorą system rozsączania, a także zajmą się formalnościami.
 

Korzyści:

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3
  • Sprawdzona technologia złóż zraszanych
  • Niskie koszty instalacji
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Estetyczna instalacja
  • Bardzo mocny, grubościenny zbiornik z GRP
  • Niskie koszty eksploatacji
  • System detekcji awarii
  • Opcjonalna zintegrowana pompownia IPS