Oczyszczalnie dla hoteli, lokali, restauracji i pensjonatów

BIODISC OCZYSZCZALNIE WIĘKSZE OD 25 DO 300 OSÓB

 

Oczyszczalnie ścieków BioDisc są serią większych oczyszczalni ścieków firmy Kingspan Environmental, pozwalających naszej firmie- BIOWER – oferować rozwiązania dla dużo szerszej grupy zastosowań. Poprawa standardów ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie i wprowadzenie nowych przepisów budowlanych, kładą większy nacisk na projektantów i użytkowników w zakresie zapewnienia prawidłowego doboru systemu oczyszczania ścieków dla konkretnej instalacji.