Zbiorniki z tworzywa

Zbiorniki z tworzywa

Zbiorniki JUMBOTANK charakteryzują się dużą odpornością na warunki zewnętrzne, są bardzo wytrzymałe oraz mogą być zastosowane jako zbiorniki podziemne oraz naziemne. Pojemność zbiorników z serii JUMBOTANK ograniczona jest jedynie długością elementu transportowego. Na jeden samochód transportowy zmieści się maksymalnie zbiornik o pojemności 25 000 l, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby na placu budowy łączyć elementy w większe zbiorniki. Każdy ze zbiorników składać się będzie z co najmniej 3 elementów, tj. dwóch dennic, wlotowej(JUMBOTANK-IN), wylotowej(JUMBOTANK-OUT) oraz trzonu zbiornika (JUMBOTANK-MID).

 

W związku z tym, że zbiornik łączony będzie z kilku elementów oraz produkowany będzie w technologi formowania rotacyjnego dopuszczalna będzie możliwość wykonania zbiornika w wersji z przegrodami. Przegrody, w zależności od funkcji zbiornika, będą odpowiednio nawiercane. W przypadku zastosowania zbiornika do magazynowania wody deszczowej przegrody w zbiorniku nie będą wymagane, jednak aby móc oczyszczać w zbiorniku ścieki lub wykorzystać zbiornik jako separator, wewnątrz zbiornika będą musiały znaleźć się przegrody funkcyjne. Dzięki zastosowaniu do produkcji, poszczególnych elementów, technologi formowania rotacyjnego, przegrody te będą szczelne.

Zakres stosowania zbiornika, ze względu na możliwość posadowienia zbiornika w gruncie oraz możliwość stosowania ich jako zbiorniki wolno stojące, jest bardzo duży. Dopuszcza się stosowanie zbiorników JUMBOTANK:

– do magazynowania wody deszczowej,

– do magazynowania wody pitnej,

– do magazynowania substancji stałych oraz sypkich wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym,

– do retencji wody deszczowej,

– jako zbiornik buforowy(np. przed zespołem pompowym, oczyszczalnią ścieków),

– jako osadnik gnilny(dla RLM powyżej 50 osób),

– jako zbiornik separatora,

– jako zbiornik przeciwpożarowy.